הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חיפוש

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

תוצאות חיפוש עבור​​​​

 

 

דף הבית595אתר הבית של מועצה מקומית בית דגן. כאן תוכלו למצוא מידע לתושב, חופש המידע והן מידע לקהילה.14/04/2019 09:58:55לכל האירועים נבנה ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2019 אתר האינטרנט מומן בסיוע המשרד לשוויון חברתי 45638htmlTrueaspx
חינוך1192חינוך14/11/2018 06:16:26מידע לתושב יחידות המועצה חופש מידע חירום ובטחון נגיף הקורונה - עדכונים ומידע טלפונים תשלומים טפסים מכרזים ודרושים מוקד 107 פניות הציבור מערכת החינוך פועלת לקידומם של כלל 1145https://www.beitdagan.muni.ilhtmlTrueaspx
יחידות המועצה1197יחידות המועצה08/08/2018 05:48:41מידע לתושב יחידות המועצה חופש מידע חירום ובטחון נגיף הקורונה - עדכונים ומידע טלפונים תשלומים טפסים מכרזים ודרושים מוקד 107 פניות הציבור כתובת: מנחם בגין 9, בית דגן מיקוד 938https://www.beitdagan.muni.ilhtmlTrueaspx
חירום ובטחון1195חירום ובטחון31/10/2019 06:14:33מידע לתושב יחידות המועצה חופש מידע חירום ובטחון נגיף הקורונה - עדכונים ומידע טלפונים תשלומים טפסים מכרזים ודרושים מוקד 107 פניות הציבור בבית דגן אזור ההתרעה החדש של המועצה 381https://www.beitdagan.muni.ilhtmlTrueaspx
טפסים מקוונים1187טפסים מקוונים16/05/2019 07:23:28 ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2019 אתר האינטרנט מומן בסיוע המשרד לשוויון חברתי 7https://www.beitdagan.muni.ilhtmlTrueaspx
כ"ה אלול, תשס"ב11400309/08/2019 07:24:00הנדון: החזר הוצאות נסיעה לתלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית - שנת הלימודים תש"פ הסעות מיועדות להביא את התלמידים אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם כאשר אותם מוסדות נמצאים במרחק רב https://www.beitdagan.muni.il/FreedomInfo/Documents/טפסיםdocFalsedoc
פרוטוקול מליאת המועצה 19-1914356530/07/2019 06:59:00פרוטוקול מס' 19/19 מישיבת מליאת המועצה מן המנין, מיום 24.7.19, בשעה 19:00 נעדרו: אפי בן יעקב - חבר המועצה הצהרת אמונים של חברת המועצה גב' אתי כהן חודפי החלטה- פה אחד הוחלט לאשר את https://www.beitdagan.muni.il/Departments/DocLib/2019docxFalsedocx
שינוי תב"ר מס' 567 ע"ס 6,233,665 לבנית אולם ספורט המימון לפי הפירוט הבא:14356602/09/2019 08:32:00פרוטוקול מס' 20/19 מישיבת מליאת המועצה מן המנין, מיום 6.8.19, בשעה 19:00 כן נכחו: חן חוכימא - גזבר המועצה מוטי בר לב - יועץ משפטי למועצה עודד מהצרי - יועץ משפטי חב' מגער https://www.beitdagan.muni.il/Departments/DocLib/2019docxFalsedocx
פרוטוקול מליאת המועצה 22-1914356705/09/2019 11:47:00פרוטוקול מס' 22/19 מישיבת מליאת המועצה מן המנין, מיום 3.9.19, בשעה 19:00 כן נכחו: חן חוכימא - גזבר המועצה עדכון חברי המועצה בהתנגדות שהגישו המועצה והועדה לבנין ערים מצפה אפק בנושא https://www.beitdagan.muni.il/Departments/DocLib/2019docxFalsedocx
פרוטוקול מליאת המועצה 23-1914356807/10/2019 07:07:00פרוטוקול מס' 23/19 מישיבת מליאת המועצה שלא מן המנין, מיום 6.10.19, בשעה 18:00 כן נכחו: חן חוכימא - גזבר המועצה העברת שטחי שיפוט ממועצה אזורית שדות דן למועצה המקומית בית דגן https://www.beitdagan.muni.il/Departments/DocLib/2019docxFalsedocx